Českotřebovské
betlémy:

Unzeitigův betlém s video sekvencemi
Šmajzrův betlém
Tomšovy betlémy
Hýblův betlém
Mehlův betlém
Doubravův betlém
Hlaváčkův betlém
Laškův betlém
Marešův betlém
Esperantský betlém
Mechanický betlém
Jankelův betlém
Slámův betlém
Betlém z kostela sv. Jakuba Většího
Železničářský betlém J.Jíchy

  • Odkazy na další stránky o betlémech

Betlémy v České Třebové

Napsali jsme, napsali nám, napsali o nás


Napsali jsme ...

Pastýřské troubení na Internetu

Trubač probouzí pastýře zvučným vytrubováním a zvěstuje jim novinu: "Narodil se ..." - a to nejen v Unzeitigově betlému v České Třebové, ale od 20. prosince 1998 i na Internetu, v malé virtuální galerii českotřebovských betlémů na http://ct.upce.cz/betlemy/. Nejenom zvukem, ale i pohyblivým obrazem - pěti krátkými videosekvencemi, se je podařilo přiblížit všem, kdo mají zájem o betlémy a zároveň i přístup k Internetu.
Jak tato elektronická výstava českotřebovských betlémů vznikla? Je to dlouhá historie, na jejímž začátku i konci jsou setkání pracovníků uzlu CESNETu v České Třebové s místními betlémáři. Tradice stavění betlémů je pod Orlickými horami stále živá a jistě si zaslouží dostat se do světa tou nejmodernější cestou - prostřednictvím Internetu. Převedením textu brožurky o betlémech, kterou vydalo Městské muzeum, a jejím doplněním obrázku Tomšova betlému vznikly první WWW-stránky jako součást informací o památkách a pamětihodnostech v České Třebové. Autory potěšilo, že již tento malý počin byl kladně hodnocen v časopise Computer; o českotřebovských betlémech na Internetu byla pochvalná zmínka v článku "Byly letos vůbec vánoce?" (Computer, leden 1998, str. 42).
V posledních dvou měsících roku 1998 se podařilo zhotovit dokumentaci nejkrásnějších místních betlémů. Na webovských stránkách je každý z betlémů stručně popsán a text je ilustrován jedním či dvěma obrázky.
Bohatou obrazovou dokumentací je doprovázena kapitola o Unzeitigově betlému. Tento pohyblivý betlém byl ze všech stran, zvnějšku i zevnitř, zdokumentován na videokazetě betlémáře pana B. Šindelky. Z videozáznamu se podařilo vybrat nejpěknější záběry a zdigitalizovat je (tj. zpracovat do elektronického souboru vhodného pro počítač). Tyto soubory byly nakonec zkomprimovány, tj. "zmenšeny" tak, aby je bylo možné přenášet prostřednictvím Internetu.
Uzel CESNETu, který je poskytovatelem připojení k Internetu, působí na Dislokovaném pracovišti Dopravní fakulty Jana Pernera v České Třebové již čtvrtý rok. Za tu dobu se ozvalo mnoho rodáků, kteří dnes žijí v USA, Kanadě, ve Francii a dokonce až v Austrálii a rádi si přečtou o svém rodném městě něco zajímavého. Internet je k tomu ideálním prostředkem. Zřejmě i proto se tato expozice betlémů setkala s kladným ohlasem a všichni, kdo se na její přípravě podíleli, se těší, že do letošních vánoc ji rozšíří a vylepší.
A tak dnes dostáváme nejrůznější dotazy týkající se betlémů, třeba i takové:
"... dovolte mi, abych se na vás obrátil s dotazem ohledně betlémů. Má matka chce moc vidět Třebechovický betlém. Dala mi proto za úkol, abych jí na Internetu našel odkaz a otvírací dobu, popř., kde je vidět. Snažil jsem se pomocí různých vyhledávačů najít tento odkaz, ale nejblíže jsem byl právě na stránce Českotřebovské betlémy, kde je zmínka o Třebechovickém betlému. Proto Vás tímto žádám o laskavé zodpovězení těchto dotazů: kdy je přístupný betlém v Třebechovicích a je-li nějaký bližší kontakt, popř. WWW stránka. Děkuji moc za laskavost a jsem s pozdravem. ..."
Budou-li mít betlémáři z jiných regionů zájem, je možné českotřebovské WWW-stránky doplnit také jejich informacemi. Na spolupráci se jistě dohodneme.

Autoři: Jaroslava Machalíková, Betlémář Bohouš
Kontaktní adresa: Dislokované pracoviště Dopravní fakulty Jana Pernera, Slovanská 452, 560 02 Česká Třebová, tel. 0465-533 006, e-mail: machalikova@upce.cz

Zkrácená verze vyšla v časopise BETLÉMY A BETLÉMÁŘI, roč. 8, 32, červen 1999, str. 2 pod názvem "Nejen pastýřské troubení na Internetu".

 

Jankelův betlém
O letošních vánocích uplyne již osmdesát let ode dne, kdy v roce 1919 zemřel v 81 letech českotřebovský betlémář Karel Jankele.
Nejprve se vyučil tkalcem, potom malířem u mistra Antonína Fialy, jenž byl dovedným betlémářem. Od něj získal lásku k betlémům.
Karel Jankele namaloval celou řadu pastýřů, darovníků, oveček, stromků, květin a staveb pro mnoho třebovských betlémů. Vlastnil šest metrů dlouhý betlém, který budil obdiv třebovské veřejnosti. Tento betlém získal ing. Antonín Pětník, který jej 20. května 1943 daroval městskému muzeu.
Betlém byl vystaven na vánoce r. 1947 a 1969 v aule českotřebovského gymnázia na vánoční výstavě betlémů. Po řadu let byl uložen v bednách v depozitáři městského muzea. V r. 1993 pravnučka Karla Jankeleho, zanícená betlémářka Ivanka Marti zapůjčila betlém na celosvětovou výstavu betlémů do Historického muzea ve švýcarském Luzernu. Obdiv návštěvníků získal Jankelův betlém i v dalším roce na I. mezinárodní výstavě betlémů v Hradci Králové jako nejdelší betlém. O dva roky později byl středem pozornosti návštěvníků na II. mezinárodní výstavě betlémů, která se rovněž konala v Hradci Králové. V r. 1997 byl vystavován na ploše 10 m2 v Prostějově, o rok později byl zapůjčen na výstavu betlémů do Rychnova nad Kněžnou.
Letos uvidí návštěvníci Jankelův betlém ve výstavní síni českotřebovského kina Svět od 15. 12. 1999 do 2. 1. 2000. Budou si zde moci poslechnout letos nahranou starou koledu o sedmnácti slokách “Pochválen buď Ježíš Kristus” v podání pěveckých sborů Campanula z Dolní Dobrouče a hulínská Schola, kterou řídí českotřebovák pan ing. Jaroslav Čechmánek.
A ti, kdo se na výstavu nedostanou, si mohou českotřebovské betlémy prohlédnout na Internetu (http://ct.upce.cz/betlemy/. Do vánoc dostane tato “virtuální výstava” nový vzhled a bude doplněna obrázky i texty.

Autor: Betlémář Bohouš. Vyšlo v časopise Českotřebovský zpravodaj, prosinec1999 a v elektronické verzi http://ct.upce.cz/~mikolec/CTZ49-99.html.


... napsali o nás ...

Betlémy a počítače
BETLÉMY A BETLÉMÁŘI, roč. 7, 28, 1998

"... Je škoda, že se na Internetu poměrně málo prezentuje česká betlémářská tvorba. Bez nároků na úplnost konstatuji, že kromě drobných zmínek, kde je betlémářská tématika součástí obsažnějšího článku (o předměstí České Třebové Trávníku, o kostele sv. Matěje v Praze atd.) nebo turistických informací, je v českém Internetu podrobnější informace pouze o Třebechovickém betlému, českotřebovských betlémech a Krýzových jesličkách ..."

 

Pittner, T.: Uvízlo v sítích Internetu. Byly loni vůbec vánoce?
Computer, leden 1998

"... Zatímco v televizi hned po první půlminutě sledování přijdeme na to, že je konec prosince, tak ať jsem na Internetu nahlédl téměř kamkoli, všude byla vidět pouze neutrální bezbarvá šeď, stejná začátkem léta jako v mrazivém lednu. Nebyly vidět vánoční stromečky a ozdoby, ale ani sněhuláci nebo zasněžené obrázky hor.
Kořeny tohoto stavu rostou z větší hloubky. Že pro lidi kolem sítě nemají vánoce už ten pravý oslnivý efekt, se dá pochopit. Smutnější se mi zdá fakt, že nevnímají ani obyčejné střídání ročních období.
Dojem o úplné nevšímavosti jsem si naštěstí nakonec spravil návštěvou Českého rozhlasu na http://voskovec.radio.cz/vanoce/ nebo betlémy na http://ct.upce.cz/ctrebova/betlemy.html. Právě takových stránek jsem totiž čekal víc. Jak jsem na ně přišel? Vyhledáváním přes starou dobrou Altavistu ..."

 

Dušek, B.: Betlémy na českém Internetu
BETLÉMY A BETLÉMÁŘI, roč. 8, 33, 1999, str. 23

"...Všechna muzea jsou prezentována na serveru Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií (AMG), takže tam lze nalézt aspoň základní údaje o muzeích, která nemají své vlastní stánky. Je tam tedy možné zaznamenat informaci o betlémářských expozicích v České Třebové, Třešti, Ústí nad Orlicí, Třebechovicích, Karlštejně, nebo je u přehledu sbírek uveden betlém resp. betlémy, které jsou vzácnějšími exempláři. ... AMG má adresu http://www.cz-museums.cz.
Obsáhlejší informace jsou o betlémářství v České Třebové. Na adrese http://ct.upce.cz/~mikolec/galerie-betlemari.html (stránky Českotřebovského zpravodaje) jsou údaje o tvůrcích betlémů v tomto městě i s jejich fotografiemi (Karel jankele st. i ml., Štěpán Šmajzr, František Sláma, Felix Mehl, František Formánek, Karel Tomeš, Čeněk Unzeitig). Na adrese http://ct.upce.cz/betlemy je dobře a zajímavě zpracované povídání o českotřebovských betlémech i s barevnými vyobrazeními. Po krátkém obecném úvodu o historii stavění jesliček jsou dále popsány a vyobrazeny betlémy: Šmajzrův, Tomšovy, Hýblův, Mehlův, mechanický Doubravův, Hlaváčkův, Laškův, třetí největší mechanický betlém v českých zemích Unzeitigův - k němu existuje i pět videosekvencí, Marešův, Jankelův a další. Z této stránky je možné odskočit na fotografie Krýzova a Proboštova betlému a informaci o výstavě betlémů z Valenovy sbírky v Chrudimi. O stavění betlémů v chalupách v městské části Trávník v České Třebové je zmínka na stránce o této městské části - http://ct.upce.cz/ctrebova/travnik.html. ...
Nejvíce internetových informací je tak o dvou typických betlémářských oblastech - Českotřebovsko a Třešťsko, málo (nebo dokonce nic) je o dalších významných betlémářských místech - třeba Králíky, Ústí nad Orlicí, Polička, Příbram, Telč, Podkrkonoší, Krušné hory atd. Vzhledem k tomu, že je u nás přes půl milionu připojení na Internet a reálných uživatelů jistě daleko více, skýtá tento způsob informování opravdu široké možnosti, ale z našeho betlémářského hlediska ještě málo využívané."


... napsali nám ...

Subject: Betlém
Date: Sat, 5 Jun 1999 10:40:14 +0200
From: ...

Dobrý den,
s potěšením jsem předal stránky o betlémech, jejímiž jste zřejmě autorem, panu učiteli Jaroslavu Hrubému, který s žáky Soukromé základní umělecké školy v Městě Albrechticích ZS.M.Albrechtice@ova.pvtnet.cz vytvořil v roce 1997 keramický betlém. Od té doby marně sháníme vystavovatele, který by byl ochoten umístit tento betlém nebo alespoň jeho část v nějaké trvalé expozici. Příslušné stránky najdete na http://freeweb.bohemia.net/betlem. Protože si myslím, že zájemci se na tyto stránky mnohem snáze dostanou skrze Vás než v kapitole Školství na Seznamu, prosím, abyste nám umístil odkaz na naše stránky do stránky Vaší.
Mimochodem, možná jste viděl náš betlém vloni na výstavě v Hradci Králové.

Dík a mnoho úspěchů přeje ...


Subject: dotaz na výstavu betlémů
Date: Wed, 21 Apr 1999 08:27:13 +0200
From: ...

Vážený pane,
dovolte mi, abych se na vás obrátil s dotazem ohledně betlémů. Má matka chce moc vidět Třebechovický betlém. dala mi proto za úkol, abych jí na Internetu našel odkaz a otvírací dobu, popř., kde je vidět. Snažil jsem se pomocí různých vyhledávačů najít tento odkaz, ale nejblíže jsem byl právě na stránce Českotřebovské betlémy, kde je zmínka o Třebechovickém betlému. Proto Vás tímto žádám o laskavé zodpovězení těchto dotazů: kdy je přístupný betlém v Třebechovicích a je-li nějaký bližší kontakt, popř. WWW stránka.
Děkuji moc za laskavost a jsem s pozdravem. ...


Subject: Dotaz na betlémy
Date: Mon, 21 Jun 1999 09:55:02 +0000
From: ...

Vážený pane,
ve spolupráci s magistrátem města Plzně a Nadací 700 let města Plzně bychom rádi představili (a vystavili) v prosinci 1999 v Plzni, v mázhauzu plzeňské radnice, soubor (např. vyřezávaných, mechanických, či jinak zajímavých) betlémů. Této výstavě bude předcházet vánoční zpívání koled na náměstí Republiky, kterého se vloni účastnilo více než 4.000 zpívajících, mj. tuto akci podpořil a osobně se účastnil i biskup plzeňské diecéze mons. Radkovský. Z těchto důvodů bychom se rádi spojili s odpovědnou osobou z městského muzea v České Třebové, abychom celou věc mohli konkrétně projednat.
Děkuji. ...


Subject: Zarazeni do turistickeho vyhledavace Escalator (id4667)
Date: Monday, November 22, 1999 11:51 PM
From: ...

Vasi www stranku jsme zaradili do naseho turistickeho vyhledavace: http://www.escalator.cz

Vazeny pane,
Escalator je novy katalogovy vyhledavac pro turistiku, dovolenou a kulturu. Naleznete zde vsechny dulezite informace o CR, urcene pro nase i zahranicni turisty.
Dekujeme za Vas zajem a tesime se na dalsi spolupraci.
Za Escalator ...


Subject: pozdrav od kralovedvoraku
Date: Sun, 13 Jun 1999 16:36:45 +0200 (MEST)
From: ...

zdravim vas,
jsem clenem kralovedvorskych betlemaru (v poslednim cisle o nas jiz myslim byla zminka). tam sem rovnaz nasel i odkaz na vasi stranku...v teto souvislosti bych vas rad upozornil, ze adresa byla uvedena chybne a bylo by proto mozna vhodne na tuto chybu v dalsim cisle upozornit. Chtel bych vam jen nabidnout moznost vymeny linku. na sve strance mam mimo jine sve tvorby i fotografie betlemu, ktere jsem vyrezal (presneji ne jenom betlemu...) a par informaci o rezbari antoninu sirovi, jehoz jmeno vam jiste neni nezname, pokud se o betlemy blize zajimate.
...
pokud po shlednuti me stranky budete mit zajem o dalsi kontakt, ozvete se.
s pozdravem
oliver


Subject: dotaz
Date: Mon, 29 Nov 1999 09:44:55 +0100
From: ...

Vážený pane,
vaše stránka o betlémech mne moc potěšila. Bohužel jsem nenašla(možná vlastní chybou) žádnou informaci, zda a kde je možné si tyto betlémy prohlédnout. Každoročně jezdíme s rodinou na vánoční výlet a letos budeme směřovat do Svitav, neboť tam je již výstava betlémů oznámena. Do České Třebové je to kousek a tak bych ráda věděla, zda bude v předvánoční době nějaká výstava i tam.
Děkuji vám za příjemnou stránku a předem i za vaši odpověď.


Své dotazy a připomínky můžete zaslat na adresu machalikova@upce.cz.


Zpět na úvodní stránku o betlémech v České Třebové