Unzeitigův betlém Jankelův betlém


Betlémy

v České Třebové

  
Českotřebovské
betlémy:

Unzeitigův betlém s video sekvencemi
Šmajzrův betlém
Tomšovy betlémy
Hýblův betlém
Mehlův betlém
Doubravův betlém
Hlaváčkův betlém
Laškův betlém
Marešův betlém
Esperantský betlém
Mechanický betlém
Jankelův betlém
Slámův betlém
Betlém z kostela sv. Jakuba Většího
Železničářský betlém J.Jíchy

 • Odkazy na další stránky o betlémech

První podnět k vánočnímu stavění jesliček dal sv. František z Assisi již v roce 1223. Ten po návratu Svaté země, kde navštívil také Betlém, přišel na myšlenku zprostředkovat tento zážitek i ostatním věřícím, aby i oni mohli prožívat chvíle štěstí a radosti z Kristova zrození. Postavil v jeskyni na hoře Alverno, nedaleko obce Greccio v dnešní Itálii, první jesličky. Zde sloužil štědrovečerní půlnoční mši svatou.

Postupně se vytvářela tradice opakovaného stavění jesliček, jak je známe až do dnešních dnů. Jesličky tak začaly trvale doprovázet symboliku Vánoc. O rozšíření betlémské tradice do ostatních evropských zemí se postarali příslušníci řádu františkánů a později jezuité. S jesličkami se setkáváme v období gotiky a zejména pozdějšího baroka.

V Čechách poprvé postavili jesličky jezuité v Týnském chrámu v Praze v roce 1562. Stavění jesliček se pak rychle rozšířilo do východních Čech, na Moravu a do Slezska. Josefínská osvícenecká doba vytlačila betlémy z kostelů. Jesličky však brzy našly své místo v domácnostech prostých lidí. Vznikla tak tradice lidových jesliček - tajuplné kouzlo Vánoc dostalo svou nenapodobitelnou pohádkovou atmosféru. Ryze náboženské motivy dostávají světský charakter všedního života prostého člověka. Výroba a stavění jesliček, betlémářství, se pak stalo zálibou pro řadu lidových umělců. Obliba jesliček vrcholila v druhé polovině minulého století, současně se začaly uplatňovat i sériově vyráběné papírové betlémy.

Východní Čechy patří k oblastem se starou betlémářskou tradicí. Známé jsou jesličky z Třebechovic, z Kralicka, Poličska, Ústecka a Českotřebovska. Nejstarší českotřebovské jesličky začaly vznikat již na počátku minulého století, dodnes je stavěna řada nádherných, umělecky cenných betlémů, mnohé z nich jsou uváděny i v soupisech odborné etnografické literatury. Ukázky svérázného lidového betlémářství jsou uchovávány v některých třebovských rodinách. Nejznámější českotřebovské betlémy si můžete prohlédnout na těchto stránkách.


A jak to bývalo v České Třebové před vánočními svátky? O tom se můžete dočíst v publikaci J. Šebely "Lidové zvyky a obyčeje na Českotřebovsku", kterou v edici Vlastivědné zajímavosti Českotřebovska vydalo Městské muzeum v České Třebové v r. 1999:
"... Blížící se Vánoce znamenaly pro majitele betlémů, jichž ve Třebové nebývalo málo, nové starosti. Bylo potřeba snést z půdy, očistit a opravit figurky Svaté rodiny i darovníků, stavby, stromy, ovečky a všechny další součásti jesliček, prohlédnout zásobu suchého mechu, nasbíraného již na podzim, postavit na dřevěnou konstrukci betlémskou krajinu s dálinou v pozadí a nakonec sestavit a upravit celou scenérii. Pravověrný betlémář se snažil každoročně svoji chloubu vylepšit a sousedy překvapit něčím novým. Hospodyně lamentovaly nad nepořádkem ve světnici, ale naštěstí měly plné ruce práce s pečením vánoček. Do Štědrého dne se vše uklidilo a domácnost opět zářila čistotou a pořádkem. ..."


BETLÉM

německy die Krippe - anglicky the Crib - latinsky Praesepium - španělsky Pessebre - francouzsky Creche - holandsky Kestkribben - švédsky Krubban - italsky Presepi, Grupia - esperantem Kripoj


Co dalšího najdete na těchto stránkách?

*  Informace

 • o výstavách, zájezdech a dalších akcích, o jejichž zveřejnění nás požádali spřátelení betlémáři
 • o knihách a časopisech, v nichž je možné se s betlémy seznámit podrobněji
 • o tom, co jsme o naší virtuální výstavě českotřebovských betlémů napsali do časopisů, co nám píší návštěvníci těchto stránek a co se o našich stránkách píše jinde
 • o dopravních prostředcích :-), které se objevují v betlémech

* S kým spolupracujeme:

* Kontaktní informace

* Údaje o jednotlivých obrázcích na těchto stránkách jsou umístěny v popiscích (zobrazí se při umístění kurzoru myši nad obrázek). Obrázky jsou vytvořeny jako náhledy - kliknutím na malý náhled lze získat obrázek v základní velikosti.

* Materiály, literární zdroje a jiné podklady použité na těchto stránkách:

 • fotografie a další dokumentace Městského muzea a betlémáře Bohouše
 • pozvánka na výstavu Betlémy II.
 • publikace Městského muzea v České Třebové
  • Česká Třebová a betlémy
  • M. Michalski, I. Pek, J. Pištora: Vánoce a betlémy v České Třebové
  • Jan Šebela: Lidové zvyky a obyčeje na Českotřebovsku


Vítáme nabídky na spolupráci i další náměty na rozšíření informací na těchto stránkách!


Connected to CESNET