Českotřebovské
betlémy:

Unzeitigův betlém s video sekvencemi
Šmajzrův betlém
Tomšovy betlémy
Hýblův betlém
Mehlův betlém
Doubravův betlém
Hlaváčkův betlém
Laškův betlém
Marešův betlém
Esperantský betlém
Mechanický betlém
Jankelův betlém
Slámův betlém
Betlém z kostela sv. Jakuba Většího
Železničářský betlém J.Jíchy

  • Odkazy na další stránky o betlémech

Betlém z kostela sv. Jakuba Většího
Betlém z kostela sv. Jakuba Většího

Unikátní, mohutný betlém, jehož původ není znám, pochází pravděpodobně z dílen tyrolských řezbářů. Díly betlému, který byl stavěn pod oltářem P. Marie, byly každoročně pracně přenášeny z budovy děkanství. Kašírovaný podklad z pletiva a sádry a téměř 40 cm vysoké polychromované figury tak postupně chátraly. V roce 1972 zhotovil Jiří Markl fotodokumentaci celého betlému, podle které byl betlém v Červeném Kostelci nemalým nákladem opraven a restaurován. V současné době je stabilně umístěn v levé lodi kostela a pan Markl do něj v době vánoční instaluje pouze figury.

Kliknutím na náhled si obrázek můžete zvětšit.


Své dotazy a připomínky můžete zaslat na adresu machalikova@upce.cz.


Zpět na úvodní stránku o betlémech v České Třebové