Českotřebovské
betlémy:

Unzeitigův betlém s video sekvencemi
Šmajzrův betlém
Tomšovy betlémy
Hýblův betlém
Mehlův betlém
Doubravův betlém
Hlaváčkův betlém
Laškův betlém
Marešův betlém
Esperantský betlém
Mechanický betlém
Jankelův betlém
Slámův betlém
Betlém z kostela sv. Jakuba Většího
Železničářský betlém J.Jíchy

  • Odkazy na další stránky o betlémech

Tomšovy betlémy
Tomšův betlém

Počátky vzniku prvního Tomšova betlému sahají do doby, kdy Karel Tomeš sloužil jako námořník u rakousko-uherské flotily na lodi Arcivévoda Karel. Za své pětileté služby si všímal navštívených míst a své zážitky ztvárnil do unikátního, vlastnoručně ilustrovaného deníku. Jako jeden z mála šťastlivců byl vybrán na expediční cestu, při které navštívil Betlém, Jericho a další místa, která jej později inspirovala při tvorbě betlémů.

Po návratu domů se pustil do díla a na celé jeho tehdejší tvorbě můžeme sledovat řezbářský a tvůrčí vývoj tohoto lidového umělce. S prvními figurami, malovanými na papír, nebyl spokojen a přešel na postavičky vyřezávané z tenkého prkénka. Ani tyto ploché figurky však nesplňovaly jeho představy, a tak začal vyřezávat trojrozměrné postavičky z lipového dřeva. První pokusy nebyly úspěšné, proto většinu svých prací zničil nebo rozdal. Nesmírnou pílí se však vypracoval až k téměř úplné dokonalosti. Jeho jemně vyřezávané figurky v pohybu patří bezesporu k vrcholu toho, co dnes můžeme u českotřebovských betlémů vidět. Vzniklo více než 300 postaviček v pohybu, ovlivněných autorovým pobytem v Orientu, a jen nepatrná část je okopírovaná od jiných třebovských autorů. Také krajina a dálina jsou věrnými kopiemi míst, která sám navštívil. Čtyři metry dlouhý betlém vznikal téměř 15 let a byl ukončen před druhou světovou válkou. Betlém, který se skládá ze sedmi velkých dílů, se staví každým pátým rokem. V roce 1947 byl vystavován v aule třebovského gymnázia a z jeho stavby v roce 1987 byla pořízena i kvalitní fotodokumentace.

Tomšův betlém - pohlednice vydaná Městským muzeem v r. 1997

Jaké pohnutky vedly Karla Tomše k vytvoření druhého díla, nevíme. Faktem však je, že v letech 1945-1947 vznikl unikátní "Českotřebovský betlém". Jeho výjimečnost spočívá nejen v tom, že jsou v něm použity motivy z nejstarší čtvrti "U kostelíčka", ale i fakt, že betlém je zasazen do zimní krajiny. Svým neopakovatelným kouzlem a pojetím tak v mnohém připomíná lidové betlémy Mikoláše Alše a Josefa Lady. Patnáct centimetrů vysoké polychromované dřevořezby představují skutečné obyvatele třebovských chaloupek. Vedle "nádražáka" Slavíčka je zde postava souseda Kapouna s koňským spřežením, opodál vyhrává nádražácká kapela a sáňkují děti. Sklepení s jesličkami a kolorit třebovských chaloupek umocňují zážitek z nevšedního díla.

Kliknutím na náhled si obrázek můžete zvětšit.


Své dotazy a připomínky můžete zaslat na adresu machalikova@upce.cz.


The Tomeš's Creche

Karel Tomeš - the father of the well-known painter Karel Tomeš Jr. is the author of two outstanding creches. One of them is called "Oriental". The author was inspired by the Near East where he served as a soldier in 1907. We can admire his statuttes. Although they are fixed they seem to be moving naturally.

It took 15 years to create this creche and it was finished just before World War II. It is 4 m long and there are over 300 statuettes which are 15 cm Hogh. "Oriental Creche" was presented to the public at the exhibition in 1947. Today it is owened by Karel Tomeš's grandson Miloslav Tomeš.

The second Tomeš' creche is called "Českotřebovský". It is situated to the oldest part of Česká Třebová - "U Kostelíčka". The author set the mysical scene of Jesus Birth here in the middle of wooden houses in Česká Třebová. You can feel the Christmas atmosphere with a lot of snow. Statuettes are 15 cm high made from lime tree wood and in some of them you could recognize real people living in Česká Třebová at that times. The creche is 1,6 m long and was being made between 1945 - 1947.

In 1994 you could find the picture of this creche on Christmas cards. Now the creche belongs to the second Tomeš's grandson Karel Tomeš.


Zpět na úvodní stránku o betlémech v České Třebové