Logo DFJP Katedra informatiky v dopravě
 

Aplikovaná informatika v dopravě

Studijní obor v prezenční formě studiaUčebna Laboratoř

Studijní obor je součástí


    Studijní plán oboru

    Charakteristika studijního oboru


Informace o studiu:

Katedra informatiky v dopravě, Studentská 95, 532 10 Pardubice
Tel.: 466 036 206, e-mail: kid.dfjp@upce.cz

Studijní oddělení DFJP, tel.: 466 036 096
Dopravní fakulta Jana Pernera - studium