1. lekce: ÚVOD DO HTML5

Úterý, 6. Leden. 2015 | 1. Lekce - Úvod do HTML5 | Žádné komentáře

Co je HTML?

HTML je jazyk pro publikování na webu, který využívá tzv. tagy (značky) ke strukturování obsahu webu.

Historie

První definici HTML vytvořil Tim Berners-Lee v roce 1991. Tato verze umož?ovala vkládat do textu obrázky, hypertextové odkazy, vytvořit několik logických úrovní a několik druhů zvýraznění. Byla označena jako HTML 0.9. Požadavky uživatelů se zvyšovaly a producenti prohlížečů začali vytvářet HTML nové prvky. Tim Berners-Lee všechny používané prvnky shrnul do standardu HTML 2.0 (specifikace v RFC 1866), který již plně vyhovuje standardu SGML (ISO 8879, r. 1986). V roce 1996 vzniklo HTML 3.0. V roce 1997 HTML 4.0 a o dva roky později opravná verze HTML 4.01.

Nástupcem HTML4.01 je HTML5, které vzniknlo z důvodů omezenosti XHTML. Specifikace HTML5 navic nezahrnuje pouze elementy pro definování struktury obsahu webu, ale zabývá se i JavaScriptovými API, offline fungováním aplikací, podporou multimédií, kreslením v prohlížeči apod.

Slovníček pojmů

HTML

HyperText Markup Language – hypertextový značkovací jazyk
Základní jazyk pro psaní stránek. Vytvářený již desetiletí (v roce 1991 byl tvořen 18 tagy), aktuálně ve verzi HTML5.

W3C

World Wide Web Consorcium je nadnárodní organizace, která vytváří pravidla (standardy) nejen pro webové stránky. Oni určují, co je správně, neboli, co je validní . Na internetových stránkách W3C můžete najít kompletní specifikaci velkého množství programovacích jazyků, formátů atd.
Také tam můžete najít validátor, což je program, který zkontroluje vaše stránky, jestli odpovídají standardům.

WHATWG

Seskupení Web Hypertext Application Technology Working Group, za kterým stojí Apple, Mozilla, Opera, Google a další velcí hráči na webu, kterí mají zajem na neustálém vývoji webových technologií, začalo pracovat na vlastní náhradě dlouho zastaralého HTML 4.01. Vývoj se postupem času propojil s W3C a vznikl současný HTML5.

CSS

Cascading Style Sheet – tabulka kaskádových stylů
Jednoduchá technologie pro definici vzhledu jednotlivých prvků webové stránky (např.: fonty, barvy, mezery, okraje atd.). Kód napsaný v CSS říká prohlížeči, jak má dokument a jeho jednotlivé prvky interpretovat na obrazovku nebo na stránku při tisku.

Element

Někdy bývá nesprávně nazýván tag nebo značka.
Píše se malými písmeny a je ohraničen značkami < a >.

<název_elementu> obsah elementu </název_elementu>

Element může obsahovat (a většinou obsahuje) i jiné elementy a často obsahuje atributy.

Atribut

= vlastnost. Je definován v otevírací značce elementu.
Atributy vždy mají definovanou hodnotu. Hodnota následuje vždy po atributu za rovnítkem a musí být v uvozovkách.
Píší se malými písmeny jsou od sebe i od elementu odděleny mezerou. Jsou používány na upřesnění a určení vlastnosti elementu. Př.:

<název_elementu atribut=”hodnota_atributu”> </název_elementu>
<p align=”center”>Ahoj</p>

Výsledkem ja text odstavce zarovnaný na střed.

Deklarace typu dokumentu (DTD)

Pro každý značkovací jazyk platí nějaká pravidla, aby prohlížeč věděl, jak zacházet s dokumentem. Tato pravidla jsou specifikována v DTD, který je veřejně dostupný.

V HTML5 stačí uvést

<!DOCTYPE html>

Kódování dokumentu

Způsob uložení znaků v dokumentu (různé kódování pro různé jazyky, které používají odlišné symboly, např. š, ř, ž v češtině ap.). Doporučuje se používat kódování utf-8, jelikož je to znaková sada obsahující všechny znaky na světě a není problém se zobrazováním na různých operačních systémech.

<meta charset=”utf-8″ />

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Jméno:

E-mail:

Váš vzkaz:

sedm plus pět =

VYHLEDÁVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Logo projektu